نویسنده: یاشار ایکدر

زرین گیاه یکی از گیاهان اندمیک و منحصر به فرد منطقه زاگرس می باشد. پراکنش این گیاه در منطقه مرکزی توران، استان اصفهان در ارتفاعات خوانسار، سمیرم، فریدن و فریدونشهر می باشد....

توجه مردم در انتخاب مواد غذایی مصرفی و در نظر گرفتن نکات سلامتی و ارزش غذایی آنها در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته است. علت این امر را میتوان در مسائل مختلف اجتماعی، فردی و اقصادی جستجو کرد، اما هدف این مطلب کمک به آشنایی شما با عباراتی است که در مورد آنها هر روز به گوشتان می رسد، عباراتی نظیر ارگانیک، سبز، طبیعی، و ...

درود، با عرض پوزش فروشگاه میوه 24 در حال حاضر قادر به سرویس دهی نمیباشد.