حساب کاربری

ورود

عضویت

ثبت سفارش در فروشگاه میوه ۲۴ به منزله قبول قوانین از جانب شما می باشد.

سیاست حفظ حریم خصوصی
اطلاعات شخصی شما که هنگام ثبت نام وارد می کنید، نزد ما برای استفاده به عنوان اطلاعات مشتری برای ارایه پشتیبانی، ارایه خدمات و ارسال کالا محفوظ می باشد و به هیچ عنوان اطلاعات شما استفاده غیره نخواهد شد و در اختیار شخص دیگر قرار نخواهد گرفت.

درود، با عرض پوزش فروشگاه میوه 24 در حال حاضر قادر به سرویس دهی نمیباشد.